Práve prebieha obmena a doplnenie našich respondentov, čo je šanca byť jedným z nás a podieľať sa na formovaní spoločnosti

research

  • 4 roky interných politických a spoločenských prieskumov
  • 8 rokov interných spotrebiteľských prieskumov
  • 9 rokov špeciálnych spotrebiteľských prieskumov v službách (mystery shopping)

Chcem sa zúčastniť