Text sa pripravuje

Text sa pripravuje

Osobnostné testy a pracovná kariéra

Ste majiteľom firmy a potrebujete nového zamestnanca. 

Dnes je nedostatok ľudí na pracovnom trhu a kvalita sa tiež ťažko hľadá. Kto má viac zamestnancov ten už vie, čo stojí obsadenie pracovnej pozície novým zamestnancom, ktorý aj po zaškolení ostane pre Vás pracovať. 
Niekedy je to "o držku" a problém môže byť maličký, ale pre Vás odborníkov na niektorú oblasť neviditeľný. 

Nie každý sa hodí na akúkoľvek pozíciu

Takže sa Vám stane, že príjmete dobrého a šikovného človeka na pozíciu vedúceho obchodnej skupiny, ktorý má úspechy v predchádzajúcom zamestnaní v pozícii obchodníka, ale do troch mesiacov skončí (v lepšom prípade), alebo do roka neprinesie očakávané výsledky.

Chyba je, že môže byť dobrý obchodník, ale nemusí byť zároveň aj dobrý "šéf" všetkých obchodníkov.

Jednoducho nie každý sa hodí na každú prácu.

Hráči / remeselníci (SP)

Hráči žijú predovšetkým tým, čo je práve teraz, čo bude ich teraz nemusí zaujímať. Rýchlo sa prispôsobujú novým prostrediam a situáciám a rovnako rýchlo sa učia novým zručnostiam. Na všetko si chcú siahnuť a stáva sa, že sú impulzívni a robia veci skôr, ako sa nad nimi zamyslia. Sú veľmi zruční a mávajú veľké umelecké nadanie.

ISTP - Remeselník, ostreľovač
ISFP - Skladateľ
ESTP - Dobyvateľ
ESFP - Zabávač, čašník

Idealisti (NF) 

Pre idealistov je príznačné hľadanie samého seba, nájdenie ideálu. Bývajú výnimočne zdatní v práci s ľuďmi, sú empatickí a dokážu výborne uchopiť pocity. Snažia sa zlepšovať svoje okolie a spoločnosť. V ľuďoch a ich činoch vidia tie dobré, ostatným často skryté, stránky a motívy, občas na úkor objektívnosti.

INFJ - Umelec
INFP - Rojko, kouč
ENFP - Politik, reportér
ENFJ - Učiteľ, vodca

Strážcovia / ochrancovia (SJ)

Strážcovia dozerajú na beh spoločnosti, udržujú tradície a snažia sa vo veciach udržať poriadok. Na rozdiel od idealistov a racionalistov uvažujú veľmi konkrétne a pracujú len s tým, čo majú k dispozícii. Nemajú príliš radi prekvapenia a vývoj vecí, ktorý nebol v pláne. Spoločensky bývajú konzervatívni a neradi vybočujú z davu. Sú radi, ak môžu niekomu pomôcť, dalo by sa povedať, že potrebujú byť potrebnými.

ISTJ - Správca, vojak, kontrolór
ISFJ - Ochranca (typická sekretárka)
ESTJ - Sudca, riaditeľ
ESFJ - Opatrovateľ, zdravotná sestra

Racionalisti (NT)

Racionalistom je vlastná túžba všetko spoznať a pochopiť. Ich myslenie je abstraktné a podobne ako u idealistov počíta s tým, čo by sa mohlo stať. Sú objektívni a pracovití, ich hojné zastúpenie je medzi vedcami a vo vysokých manažérskych pozíciách. Obdivujú myšlienky, jednoduchosť použitia a vysokú funkcionalitu.

INTJ - Analytik, stratég
INTP - Vedec, fotograf
ENTJ - Strojca, tvorca, vyšší manažment
ENTP - Podnikateľ, advokát, vizionár

 

Keď budete patriť k najlepším, môže o vás byť aj takýto článok. Kto by to nechcel?

 

blog

Dajte si urobiť môj osobnostný test


Až na základe kompletnej výslednej správy pochopíte na čo sa hodíte,
prípadne prečo Vám niektoré veci nejdú tak ako by ste chceli.
Všetci sme rôzne osobnostné typy, ale navzájom sa dopĺňame.


spat     chcem test