Strážcovia / ochrancovia (SJ)

Strážcovia dozerajú na beh spoločnosti, udržujú tradície a snažia sa vo veciach udržať poriadok. Na rozdiel od idealistov a racionalistov uvažujú veľmi konkrétne a pracujú len s tým, čo majú k dispozícii. Nemajú príliš radi prekvapenia a vývoj vecí, ktorý nebol v pláne. Spoločensky bývajú konzervatívni a neradi vybočujú z davu. Sú radi, ak môžu niekomu pomôcť, dalo by sa povedať, že potrebujú byť potrebnými.

ISTJ - Správca, vojak, kontrolór
ISFJ - Ochranca (typická sekretárka)
ESTJ - Sudca, riaditeľ
ESFJ - Opatrovateľ, zdravotná sestra

Dajte si urobiť môj osobnostný test


Až na základe kompletnej výslednej správy pochopíte na čo sa hodíte,
prípadne prečo Vám niektoré veci nejdú tak ako by ste chceli.
Všetci sme rôzne osobnostné typy, ale navzájom sa dopĺňame.


spat     chcem test